โอลิงดา

โอลิงดา (โปรตุเกส: Olinda) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในรัฐเปร์นัมบูกู ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของเมืองเรซีฟี และทางตอนใต้ของเมืองเปาลิสตา มีประชากร