Cristo Redentor statue

เชื่อว่าที่นี่เป็นจุดที่คุ้นตาทุกคนมากที่สุดอยู่แล้ว  Cristo Redentor (The Christ the Redeemer) รูปปั้นพระเยซู ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา Corcovado ซึ่งสูงประมาณ 2,330 ฟุตจากเมืองริโอ เดอ จาเนโร เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะไปเห