โอลิงดา

โอลิงดา (โปรตุเกส: Olinda) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในรัฐเปร์นัมบูกู ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของเมืองเรซีฟี และทางตอนใต้ของเมืองเปาลิสตา มีประชากร

เรซีฟี

เรซีฟี (โปรตุเกส: Recife) เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเมืองหลวงของรัฐเปร์นัมบูกู มีประชากรในเขตเมือง 4,136,506 คน มากที่สุดในภาคเหนือของบราซิล เรซีฟีได้ชื่อว่าเป็น เวนิสแห่งบราซิล เนื่องจากแม่น้ำหลายสาย เกาะขนาดเล็ก สะพานที่