ฟอสโดอีกวาซู (Foz do Iguaçu)

ฟอสโดอีกวาซู (Foz do Iguaçu) น้ำตกอีกวาซู (Iguazu Falls) เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่สุดในโลก โดยประกอบด้วยน้ำตกสุดอลังการไหลเป็นทอดๆ ตามแนวแม่น้ำอีกวาซู (Iguazu River) บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างบราซิ