Santa Teresa Neighborhood

Santa Teresa Neighborhood

Santa Teresa เป็นย่านชุมชนเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ พานักท่องเที่ยวให้หวนรำลึกถึงริโอช่วงศตวรรษที่ 19 สมัยก่อนแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าศิลปินในหลากหลายแขนง ทั้งนักดนตรี นักเขียน นักวาด เพราะจากตรงนี้จะมองเห็นวิวชายหาด และท่าเรืออย่างชัดเจน เป็นแรงบันดาลใจชั้นยอดของศิลปิน