โอลิงดา

โอลิงดา (โปรตุเกส: Olinda) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในรัฐเปร์นัมบูกู ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของเมืองเรซีฟี และทางตอนใต้ของเมืองเปาลิสตา มีประชากร

จูอาเซย์รู

จูอาเซย์รู (โปรตุเกส: Juazeiro) หรือเดิมรู้จักในชื่อ โจอาเซย์รู (โปรตุเกส: Joazeiro) เป็นเทศบาลในรัฐบาเอีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ชื่อของเมืองมาจากต้นไม้จูอาเซย์รูที่เติบโตในบริเวณนั้น casino-th.netเป็นเ

รัฐโกยาส

รัฐโกยาส หรือ รัฐกอยยาส (โปรตุเกส: Goiás) เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางใต้กลางของประเทศ ชื่อของรัฐมาจากชื่อกลุ่มคนพื้นเมือง รัฐโกยาสเป็นรัฐอยู่ตรงกลางสุดและบราซิลและเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางและตะวันตก ด้

รีอูบรังกู

รีอูบรังกู (โปรตุเกส: Rio Branco, แม่น้ำขาว) casino-th.netเป็นเมืองในประเทศบราซิล ในรัฐอาเกร ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาเกร ทางตอนเหนือของประเทศบราซิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐ มีประชากร 305,954 คน เกือบครึ่งหนึ่ง