โอลิงดา (Olinda)

โอลิงดา (Olinda) เมืองโอลิงดา ตั้งอยู่ตามชายฝั่งแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเปร์นัมบูกู โอลิงดาเป็นหนึ่งในเมืองซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศอื่นมาก่อนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยภายในใจกลางเมืองจะได้สัม