Lagoa Neighborhood

ย่านลากัวเปนแหล่งที่อยู่ของเหล่าบรรดาผู้มีอันจะกินในริโอ พื้นที่แถบนี้มีราคาสูงมากที่สุดเป็นอันดับสามของทวีปอเมริกาใต้ เป็นลากูนวิวสวย ติดทั้งทะเล และภูเขา รอบๆ ลากูนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทั้งทางวิ่ง และปั่นจักรยา

Maracanã Stadium

มาดูโอลิมปิกทั้งที ไม่แนะนำที่นี่ก่อนคงไม่ได้ นั่นคือสนามกีฬา  Maracana Stadium ที่จะเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในวันที่ 5 สิงหาคม 2016 จุผู้ชมได้ 80,000 คน นับเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ และเป็นห