โอลิงดา

โอลิงดา (โปรตุเกส: Olinda) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในรัฐเปร์นัมบูกู ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของเมืองเรซีฟี และทางตอนใต้ของเมืองเปาลิสตา มีประชากร 397,268 คน และเป็นหนึ่งในเมืองที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมอาณานิคมที่ดีที่สุดในบราซิล

เมืองโอลิงดามีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อย่างเช่นบริเวณเขตเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นมรดกโลก, โบสถ์ และเทศกาลโอลิงดา เป็นเทศกาลบนท้องถนนที่คล้ายกับเทศกาลของโปรตุเกสที่มีการเต้นรำแบบแอฟริกัน