เรซีฟี

เรซีฟี (โปรตุเกส: Recife) เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเมืองหลวงของรัฐเปร์นัมบูกู มีประชากรในเขตเมือง 4,136,506 คน มากที่สุดในภาคเหนือของบราซิล เรซีฟีได้ชื่อว่าเป็น เวนิสแห่งบราซิล เนื่องจากแม่น้ำหลายสาย เกาะขนาดเล็ก สะพานที่สวยงามมากมายกว่า 50 แห่ง และมีแม่น้ำสายหลักได้แก่ แม่น้ำเบเบรีบีและแม่น้ำกาปีบารีบี ไหลมาบรรจบกันลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก

รัฐเปร์นัมบูกู (โปรตุเกส: Pernambuco) เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับรัฐปาราอีบาและรัฐเซอาราทางทิศเหนือ ติดกับรัฐปีเอาอีทางทิศตะวันตก ติดกับรัฐอาลาโกอัสและรัฐบาเยียทางทิศใต้ และติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออก เมืองหลวงของรัฐคือเมือง เรซิฟี รัฐมีความยาวของชายหาดราว 187 กิโลเมตร