เฟร์นันดูจีนอโรนยา

      เฟร์นันดูจีนอโรนยา (โปรตุเกส: Fernando de Noronha) เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะ 21 เกาะ รวมถึงเกาะขนาดเล็ก ของประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากชายฝั่งบราซิล 354 กม. (220 ไมล์) เกาะหลักมีเนื้อที่ 18.4 ตร.กม. (7.1 ตร.ไมล์) มีประชากร 3,012 คน ในปี ค.ศ. 2010[1] เป็นเทศบาลพิเศษในรัฐเปร์นัมบูกู ถึงแม้จะใกล้กับรัฐรีโอกรันดีโดนอร์เตมากกว่าก็ตาม[2] ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเกาะนี้เป็นมรดกโลก อยู่ในเขตเวลา UTC-02:00 นักท่องเที่ยวและชาวพื้นเมืองสามารถเดินทางมายังเกาะนี้โดยทางเครื่องบินหรือทางเรือจากเมืองเรซีฟี[3] (545 กม.) หรือโดยเครื่องบินจากเมืองนาตาล (360 กม.)

เกาะนี้ค้นพบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1503 โดยนักสำรวจชาวโปรตุเกส ออกทุนและจัดการโดยเฟร์เนา จี นอโรนยา เกาะนี้ใช้เป็นสถานที่กักกันนักโทษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา