เบโลโอรีซอนชี

เบโลโอรีซอนชี (โปรตุเกส: Belo Horizonte, ออกเสียง: [ˌbɛloɾiˈzõtʃi, bɛlu oɾiˈzõtʃi]) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมีนัสเชไรส์ ประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมหานครที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากร 2,475,440 คน (ค.ศ. 2010) และมีประชากรอย่างเป็นทางการรวม 5,497,922 คน ในเขตมหานคร

ได้มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในบริเวณนี้ แต่เมืองที่เป็นที่รู้จักในทุกวันนี้ ได้ก่อสร้างในคริสต์ทศวรรษ 1890 เพื่อแทนเมืองโอรูเปรตู ให้เป็นเมืองหลวงของรัฐมีนัสเชไรส์ เมืองมีรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมผสม ทั้งร่วมสมัยและอาคารคลาสสิก ผังเมืองได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.