เที่ยวภูเขาก้อนน้ำตาล Sugarloaf Mountain

ภูเขาก้อนน้ำตาล (Pao de Acucar) หรือ Sugarloaf Mountain ตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งริโอ เดอ จาเนโร อยู่ภายในป่าดิบชื้นที่มีทั้งน้ำและเนินเขาริมอ่าว Guanabara สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์ที่สวยงามของชายหาดบริเวณใกล้เคียง ป่าดิบชื้น

เนินเขาที่อยู่ติดกัน และรูปปั้นพระเยซูคริสต์ค่ะ โดยรถกระเช้าจะออกเดินทางทุก 20 นาทีตั้งแต่เช้าถึงเย็น การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา คุณจะต้องขึ้นกระเช้า 2 เที่ยว เที่ยวแรกจะไปถึงยอดโมโรดาอูร์ก้า (Morro da Urca) และเที่ยวที่สองจะจอดที่ยอดเขา Sugarloaf