หน่วยราชการไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล (Office of Commercial Affairs) Edificio Mykonos 1356 Rua Gomes de Cavalho CEP 04547-005 Sao Paulo โทรศัพท์ (5511) 3044 7301, 3044 7347, 3045 4563 โทรสาร (5511) 3045 1913

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครริโอ เดอ จาเนโร (Royal Thai Consulate-General) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ MR., Daniel Andre Sauer Rua Visconde de Piraja, 250,9 andar CEP 22410-000-Rio de Janeiro – RJ โทรศัพท์ (5521) 2525-0000 โทรสาร (5521) 2525-0002

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซาเปาโล (Royal Thai Consulate) กงสุลกิตติมศักดิ์ : Mrs. Thassanee Wanderley Wanick de Souza Alameda Dinamarca 467-Alphaville I CEP 06474-250 Barueri-Sao Paulo-SP โทรศัพท์ (5511) 4193 8461 โทรสาร (5511) 4195 2820 Website: www.thaiconsul.com

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศบราซิล เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (Embaixada Real da Tailandia) SEN-Av. das Nacoes, Lote 10 70433-900, Brasilia-DF โทรศัพท์ (5561) 3224 6943, 3224 6849 โทรสาร (5561) 3223 7502 3321 2994 E-mail : mailto:[email protected]

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.30 น. และ 14.00 – 17.00 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052