ข่าวทั่วไป

วิชิตปธ.เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดกัมพูชา

นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา เป็นประธานพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปทุมวดีราชวราราม ราชอาณาจักรกัมพูชา

พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา ได้เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญไปทอดถวาย ณ วัดปทุมวดีราชวราราม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี สมเด็จพระอภิศิริสุคนธา มหาสังฆราชาธิบดี บัว กรี สมเด็จพระมหาสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายดามพ์ บุญธรรม อุปทูต ณ กรุงพนมเปญ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทยในกัมพูชา ตลอดจนบุคคลสำคัญฝ่ายกัมพูชา รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ได้เงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 1,218,300 บาท ประกอบด้วย เงินพระราชทานบำรุงพระอารามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และเงินร่วมทำบุญจากสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา ชุมชนไทยในกัมพูชา และผู้มีจิตศรัทธา

Please follow and like us:
0