รีอูบรังกู

รีอูบรังกู (โปรตุเกส: Rio Branco, แม่น้ำขาว) casino-th.netเป็นเมืองในประเทศบราซิล ในรัฐอาเกร ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาเกร ทางตอนเหนือของประเทศบราซิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐ มีประชากร 305,954 คน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรรัฐ (ค.ศ. 2009)

รีอูบรังกู เป็นหนึ่งในเมืองแรก ๆ ที่มีการตั้งถิ่นฐานบนฝั่งแม่น้ำอาเกร เป็นเมืองหลวงของดินแดนอาเกรในปี ค.ศ. 1920 และเมืองหลวงของรัฐอาเกรในปี ค.ศ. 1962