มาเนาส์

มาเนาส์ (โปรตุเกส: Manaus) เป็นเมืองในประเทศบราซิล เป็นเมืองหลวงของรัฐอามาโซนัส ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำเนโกรและแม่น้ำโซลิโมย ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐอามาโซนัส จากสถิติข้อมูลของสถาบันภูมิศาสตร์และสถิติของบราซิล และถือเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศบราซิล ห่างจากเมืองหลวงบราซิเลียเป็นระยะทาง 3,490 กม. (1,200 ไมล์)

เมืองก่อตั้งในปี 1669 ในชื่อ Fort of São José do Rio Negro และตั้งเป็นชุมชนในปี 1832 ในชื่อ “มาเนาส์” ที่มีความหมายว่าพระมารดาของพระเจ้า และกลายเป็นเมืองตามกฎหมายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1848 ในชื่อ Cidade da Barra do Rio Negro ที่มีความหมายว่า เมืองแห่งขอบแม่น้ำดำ และเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1856 ถูกเปลี่ยนชื่อกลับเป็นชื่อในปัจจุบัน