ข่าวทั่วไป

ค่าหมอกควันแม่ฮ่องสอนยังเกินมาตราฐาน-กระทบสุขภาพ

766530-01

อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ค่าหมอกควันยังเกินมาตราฐาน ล่าสุดวัดได้ 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กระทบสุขภาพประชาชน

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2560 ว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

สำหรับสาเหตุที่เกิดหมอกควันดังกล่าว เกิดจากเมื่อช่วงหลายวันก่อนหน้านี้ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการชิงเผาขึ้น อันเป็นการให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไฟเพื่อการจัดการป่าไม้ การชิงเผามีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดไฟป่า หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้น ความรุนแรงแลอันตรายของไฟนั้น (Fire Hazard) จะมีน้อยลง สามารถควบคุมไฟได้ง่ายและปลอดภัย จึงทำให้มีปริมาณควันไฟมากดังกล่าว

Please follow and like us:
0