กูรีตีบา

ระบบขนส่งมวลชนในกูรีตีบาในปัจจุบันประกอบด้วยรถเมล์ทั้งหมด casino-th.netในชื่อ Rede Integrada de Transporte โดยกูรีตีบาเป็นเมืองแรกในโลกที่นำระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) มาใช้ในปี พ.ศ. 2517 โดยเมื่อมีการนำรถบีอาร์ทีมาใช้ ส่งผลให้มีการย้ายรูปแบบการเดินทาง (modal shift) จากรถส่วนตัวเป็นรถเมล์ ลดลงมา 27 ล้านเที่ยว ต่อปี (2534) โดยส่งผลให้มีการประหยัดเชื้อเพลิง 27 ล้านลิตร และเมื่อเปรียบเทียบเมืองขนาดใหญ่ทั้ง 9 เมืองในประเทศบราซิล กูรีตีบาใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้อยกว่าเมืองอื่นเฉลี่ย 30% ต่อหัวประชากร ส่งผลให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มลภาวะทางอากาศน้อยที่สุด

ปัจจุบันค่ามีรถเมล์ที่วิ่ง 1,100 คัน โดยวิ่ง 12,500 เที่ยว ให้บริการผู้โดยสาร 1.3 ล้านคน โดยประชาชนในเมืองเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคิดเป็น 10% ของรายได้ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างรถไฟใต้ดินมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งในปี 2557 ได้มีการทำสัญญาสร้างรถไฟฟ้าความยาว 17.6 กม. ประกอบด้วยสถานี 14 แห่งตามแนวเหนือใต้ของประเทศ โดยได้ทำสัญญา 35 ปี ในลักษณะของ public private partnership ประมาณค่าก่อสร้างอยู่ที่ 4.62 ล้านเรอัล